Web 2.0 expo Berlijn

By Bob Overbeeke • Oct 23rd, 2008 • Category: web 2.0

Netr.nl volgt de Web 2.0 expo 2008 in Berlijn. De web 2.0 expo maakt onderdeel uit van de Berlin Web Week.

Dinsdag: Dion Hinchcliffe, buiding successful next generation web 2.0 applications
Dion benoemt in zijn presentatie een aantal bekende web 2.0 principes maar toont ook de tendens van bedrijven om geen solo web 2.0 diensten meer te bouwen maar platforms die een compleet aspect op het internet bedienen of een functionele laag over het internet leggen. Een platform geeft een veel groter bereik. Hij benadrukt het feit dat leadusers en prosumers steeds vaker de rol van distributeur en ontwikkelaar op zich nemen, mits bedrijven hun databases openstellen.


Arty impressie van de conferentie

Bestaande web 2.0 principes:
-maintaining control over unique, hard to create information that gets richer every time it is being used
-software gets smarter the more people use it
-trusting users as co-developers and co-creators
-harnessing collective intelligence
-build on the shoulders of giants (mashups met platforms van Microsoft, Google, Yahoo! bijvoorbeeld)
-lightweight software and business models
-software above the level of a single device
-rich user experiences

2960448153_4e3b45cb5c.jpg
Hinchcliffe

Dion voegt daar zijn web 2.0 principes aan toe:
-application transformed into a platform
-use architectures of participation
-innovation in assembly (take the best pieces and parts of open source software)
-apps are fundamentally powered by data and highly social
-use unpredictability, variety and volume
-applications are highly distributed and federated by 3rd parties via open api’s, widgets and syndication. Go where your customers are; not on your site
-leadusers, expert users and prosumers co-develop by mashups and more.
-cloudsourcing, outsourcing to cloud computing, to platforms linked with openid or open social

Dinsdag: Tim O’Reilly keynote
De voordracht van Tim, ‘Web meets World’, is vrijwel identiek aan zijn presentatie in NY eerder dit jaar. Tim beantwoordt de vraag of web 2.0 door de kredietcrisis ‘web2.over’ is zoals Daniel Lyons beweert in zijn column.

2961349149_7f12d384c5.jpg
O’Reilly

O’Reilly denkt dat startups die louter zijn gebaseerd op business zullen sneuvelen maar hij gelooft dat de basisprincipes van web 2.0 nog steeds gelden en voor verdere groei zullen zorgen. Hij inspireert zijn publiek om in tijden van crisis grote uitdagingen aan te gaan zoals Bill Gates die op elke desktop een pc wilde of de oprichters van Google die alle informatie ter wereld wilden indexeren.
Hij geeft twee adviezen: ‘create stuff that matters’ en ‘create more value than you capture’.

Woensdag: Stowe Boyd, better media plumbing for the social web
Stowe betoogt dat we na de overgang van massamedia naar sociale media nu een nieuwe overgang doormaken. Statische blogs en sociale websites worden vervangen door Media of flow.

2963399829_061585466f.jpg
Boyd

Als voorbeeld geeft hij microblogging tools als Twitter, Friendfeed en de website Techmeme die automatisch wordt gegenereerd uit postings van topbloggers en websites. Aan het doorlopende getwitter van de conferentiebezoekers te zien – op de web 2.0 conferentie wordt voortdurend om feedback en discussie gevraagd via Twitter – kan Stowe nog wel eens gelijk hebben.


Stowe over flow tijdens de conferentie Reboot 9.0 in Kopenhagen

Woensdag: ontmoeting met Jeffrey Walker
Jeffrey Walker is president van Atlassian dat een kantoor heeft geopend in Amsterdam om de Europese markt te bedienen met haar enterprise 2.0 software, waaronder de bedrijfswiki Confluence. De adoptie van de Confluence software in organisaties verloopt meestal bottom-up. De software wordt vaak door een klein team in gebruik genomen voor een specifiek project om vervolgens stap voor stap door verschillende afdelingen te worden omarmd. Het middenkader is dan nog niet overtuigd van de kracht van open kennis delen in het bedrijf. Dat inzicht komt vaak pas nadat het aantal gepubliceerde pagina’s zichtbaar wordt of nadat het personeel dashboards heeft gebouwd voor leidinggevenden. Op mijn vraag hoe Atlassin aankijkt tegen communitysoftware die steeds vaker in bedrijven wordt toegepast, antwoordt hij dat Atlassin geen heil ziet in extra functies voor het bouwen van communities en deze trend liever beantwoordt met koppelingen naar Openid en Open Social die het bedrijf op dit moment ontwikkelt.

Donderdag: Luis Suarez, IBM, thinking outside the inbox
Luis gelooft niet meer in e-mail; na een vakantie gooit hij z’n inbox gewoon leeg. Hij startte een experiment: hij gebruikt bij voorkeur geen e-mail meer. Collega’s voorspelden zijn ontslag, maar hij reduceerde 40 mails per dag tot 20 per week door social software te gebruiken. Hij zet nu onder andere facebook en twitter in. Zijn boodschap: e-mail schept geen vertrouwen, sociale communities wel. Zorg ervoor dat je communiceert waar je ontvangers zijn: in sociale media. Op zijn website doet hij verslag van zijn experiment.

img_0190.jpg
Luis Suarez

Donderdag: Patrick McDevitt, Teleatlas: Mapping the future, power of community
De Geo markt was tot voor kort nauwelijks aangesloten bij de open source en web 2.0 gedachten. Daar komt verandering in. Het bedrijf Teleatlas heeft naar eigen zeggen goed gekeken naar de onderstaande meme-map uit 2005 en algemene 2.0 principes vertaald naar toepasbare Geo functies in haar producten. Gekopieerde principes:
* De kaarten worden beter naarmate meer mensen ze gebruiken
* Vertrouw de bestuurders
* Hackability: je eigen stem opnemen
* Routing behavior not predetermined
* The long tail of travel information – for example: best sushi in Berlin

figure1.jpg

De collectieve intelligentie van bestuurders wordt anoniem ingeladen en het hoge volume van feedback vervangt zo het werk van de carthofgraaf.

Donderdag: Dion Hinchcliffe, There goes everybody: focusing the power of people and today’s network on opportunity
Volgens Dion, adviseur van fortune 500 bedrijven, hebben grote bedrijven moeite om de veranderingen te begrijpen die worden veroorzaakt door internet, en dat terwijl de kansen in de online wereld liggen. Al je klanten en concurrenten zijn online en met elkaar verbonden waardoor traditionele concurrentievoordelen verdampen. De regels zijn zodanig veranderd dat Dion bij zijn klanten regelmatig cognitieve dissonantie ziet. Maar ook in het bedrijf verandert veel: enterprise 2.0 software heeft zo’n sterke sociale functie dat het bottom-up bestaande bedrijfssoftware in de verdrukking brengt.

Web 2.0 aspecten:
* peer productie – het heeft de software en muziekindustrie voorgoed veranderd
* owning your classes of online data online – de meest succesvolle bedrijven van dit moment zijn databedrijven, maar er zijn nog volop kansen omdat veel dataklassen nog niet zijn geclaimd
* using new distribution models to leverage the web as your platform – denk buiten je eigen website en gebruik open api’s, widgets, en distributieplatfoms om daar te verschijnen waar potentiele gebruikers zijn.
* social systems – gebruik architechtures of participation, ontvang meer informatie van je klanten dan je ze geeft volgens het pull-model.
* shift from institutions to communities of individuals

Deze nieuwe verschijnselen beinvloeden elk bedrijfsproces en ze zijn gericht op het bouwen van een sociaal netwerk effect. Amazon is hierbij een leidend voorbeeld. Het bedrijf goeide van een e-commerce winkel tot een e-commerce platform en de meeste verkoop komt van buiten haar website. De grootste uitdaging voor bestaande bedrijven is om hun manier van denken aan te passen. De grootste denkstappen die ze moeten maken: waardecreatie vindt plaats in het netwerk, traditionele controle belemmert online groei, begrip van online intellectual property, radicale transparatie en openheid biedt enorme kansen, alle bedijfsprocessen wijzigen: product development, marketing and advertising, operations en customer service, processen worden steeds vaken in handen van de gebruiker gelegd.

De voordelen voor traditionele bedrijven zijn enorm maar de obstakels zijn dat ook:
* Innovators dillema – vernieuwen we zelf of wachten we tot we worden gedwongen door een concurrent of worden uitgedaagd door een internet-startup.
* Not invented here – de beste kennis, diensten en producten zijn buiten je eigen bedrijf te vinden
* Fear of failure
* Stick to 1.0 thoughts
* Little web 2.0 knowledge

2963637853_1f402fe571.jpg
Venue BCC Berlin

Zie ook
http://www.marketingfacts.nl/berichten/20081023_web_20_expo_berlijn_interview_met_tim_oreilly/
http://www.dutchcowboys.nl/events/15272
Web 2.0 expo video
Giving up on work e-mail

Plaats dit op bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark bookmark

Bookmark and Share

Tagged as: , , , ,

Bob Overbeeke is Consultant, schrijver en spreker over internet, web 2.0 en sociale media.
Email this author | All posts by Bob Overbeeke

2 Responses »

  1. [...] Web 2.0 expo, dag 1 [...]

  2. [...] is a battlefield Emerce verslag van web 2.0 Facebook Nieuw reclamesysteem van Facebook is illegaal Web 2.0 expo Berlijn 2008 verslag Dit artikel verscheen ook op [...]

Leave a Reply